српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

19.02.2016.
Sporazum o saradnji VGI i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dana 11.02.2016. godine u Vojnogeografskom institutu potpisan je sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vojnogeografskog instituta. Sporazum su potpisali v.d. dekana Fakulteta prof. dr Branko Božić i načelnik VGI pukovnik dr Stevan Radojčić. Cilј ovog sporazuma je razvoj naučno-tehničke saradnje, organizacije zajedničkih istraživačkih programa u oblasti terenskih i kabinetskih istraživanja, razvoj novih metoda istraživanja, naučnih stažiranja istraživača i stručnog osoblјa, kao i razmenu predavačkih iskustava između Fakulteta i VGI.

 

 

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana