српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

12.07.2016.
Obaveštenje-Uvid javnosti

Obaveštavamo vas da je Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik kandidata dr Saša Bakrača stavljen na uvid javnosti. Izveštaj je izložen u biblioteci Vojnogeografskog instituta, ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd, gde se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 12.07. do 12.08.2016. godine, od 07.00 do 15.00 časova.

 

 

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana