српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

04.03.2015.
Saradnja VGI i Šumarskog fakulteta

Dana 04.03.2015. godine u Vojnogeografskom institutu potpisan je sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vojnogeografskog instituta.
Sporazum su potpisali, u ime dekana Šumarskog fakulteta, prof. dr Ratko Ristić i načelnik VGI pukovnik doc. dr Stevan Radojčić. Ovim sporazumom Šumarski fakultet i VGI planiraju da razviju saradnju iz oblasti Geo-nauka, zaštite životne sredine, šumartva i prevencije prirodnih katastrofa.

 

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana