српска ћирилица  |   english   |  
Vojnogeografski institut
VGI Vojnogeografski institut
 
Adresa: ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd,     tel: +381 11 3205-007,     faks: +381 11 3205-350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

16.09.2014.
Sporazum o saradnji VGI i Geografskog fakulteta

Dana 16.09.2014. godine u Vojnogeografskom institutu potpisan je sporazum o naučnotehničkoj saradnji između Univerziteta u Beogradu - Geografskog fakulteta i Vojnogeografskog instituta. Sporazum su potpisali dekan fakulteta prof. dr Dejan Filipović i načelnik VGI pukovnik doc. dr Stevan Radojčić.
Cilj ovog sporazuma je razvoj naučno-tehničke saradnje, organizacije zajedničkih istraživačkih programa u oblasti terenskih i kabinetskih istraživanja, razvoj novih metoda istraživanja, naučnih stažiranja istraživača i stručnog osoblja, kao i razmenu predavačkih iskustava između GF i VGI.

 

Copyright © Vojnogeografski institut - sva prava zadržana